Imaginea de dorit a acestor întâlniri este poporul lui Dumnezeu ca biserică locală, adunat împreună, sărbătorind victoria lui Dumnezeu asupra Diavolului şi punctarea victoriilor specifice momentului. Punctul focal al acestor întâlniri este Dumnezeu pe care Îl glorificăm, şi din partea căruia ascultăm voia lui Dumnezeu pentru noi astăzi, descoperită nouă prin Duhul Sfânt, în timpul de laudă şi închinare şi în timpul de predică.

Întâlnirile de celebrare au loc în fiecare duminică dimineaţa între orele 10-12, şi acestea sunt întâlniri cu toţi membrii, familiile acestora, prieteni, musafiri şi toţi acei care doresc a fi parte împreună cu biserica la închinare. De obicei, acest timp are două părţi: timpul de laudă şi închinare, condus de o echipă de laudă şi închinare şi timpul de învăţătură.


Echipa de Laudă şi Închinare are rolul de a conduce biserica în prezenţa lui Dumnezeu în laudă şi închinare, din Curte în Locul Sfânt, apoi în Sfânta Sfintelor. În acest sens, echipa de laudă şi închinare are elaborată o filozofie de lucrare, prin care ei îşi propun să crească în relaţia cu Dumnezeu, ascultând glasul Lui, împlinind Cuvântul Lui, formând noi lideri, îmbogăţindu-şi calitativ şi cantitativ închinarea, repertoriul, descoperind forme noi şi relevante.


Timpul de învăţătură din cadrul programelor de celebrare, are rolul de a aduce în vieţile oamenilor adevărul divin revelat în Sfânta Scriptură, pentru a putea fi aplicat în viaţa de zi cu zi a ascultătorilor, în scopul transformării inimii. În acest sens, cel care dă învăţătura prin predică, trebuie să înţeleagă corect mesajul textului, să-l aplice nevoilor reale ale ascultătorilor, să fie capabil să comunice eficient mesajul divin, astfel încât calitatea spirituală a vieţii ascultătorilor să crească. Cei care nu sunt convertiţi pot să audă mesajul Evangheliei şi să fie mântuiţi, iar cei convertiţi pot să crească în maturitate spirituală, să fie capabili să-şi descopere şi folosească darurile spirituale în folosul Tupului lui Hristos şi să trăiască vieţi relevante în societate. Pentru creşterea calităţii predicării se asigură cursuri teoretice şi practice, subiectele de predică vor fi comunicate din timp, astfel încât pregătirea să fie temeinică, predicile vor fi evaluate de către grupul celor implicaţi în această activitate, într-o atmosferă de dragoste şi respect reciproc.


În cadrul serviciilor de celebrare, ocazional au loc şi unele acte de cult. Acestea sunt: Cina Domnului, botezul noilor convertiţi, căsătoria, binecuvântarea copiilor, ordinarea liderilor în slujbe ca pastori – prezbiteri, diaconi.


Slujire specifică comunitară: în cadrul serviciilor de celebrare vor fi depuse mărturii ale lucrării divine, se vor face rugăciuni pentru bolnavi şi probleme deosebite, vor avea loc aniversări, serbări, evenimente speciale, activităţi susţinute de copii, adolescenţi, tineri, părtăşie comunitară cu cafea, dulciuri, mese organizate.


Serviciile de celebrare vor fi conduse de creştini maturi, membri ai bisericii, propuşi de către biserică şi validaţi de către echipa de conducere a bisericii.


Responsabilitatea organizării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor de celebrare îi revine pastorului principal.