Rugăciunea este calea prin care noi comunicăm cu Dumnezeu. Noi spunem lui Dumnezeu dorințele noastre iar El ne comunică voia Lui, pentru a ne transforma. Rugăciunea este supunerea voii noastre, voinței Lui pentru noi. A te ruga înseamnă a dori să te schimbi în ceea ce Dumnezeu dorește să devii. Dumnezeu așteaptă rugăciunile noastre pentru a declanșa puterea cerului în viața noastră. Rugăciunea personală, înaintea lui Dumnezeu constituie temelia vieții spirituale a fiecărui credincios. Evanghelistul Marcu ne destăinuie că „a doua zi, pe când era încă întuneric de tot, Isus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și se ruga acolo.” Marcu 1:35

Când astfel de oameni ai rugăciunii se întâlnesc și se roagă împreună, Dumnezeu coboară în mijlocul comunității, a bisericii Lui. Aceștia formează nucleul grupului de rugăciune al bisericii Eclesia.  Pe lângă acest nucleu pot participa orice membri ai bisericii la grupul de rugăciune, acesta fiind un grup deschis pentru oricine dorește să crească în acest domeniu și să devină un mijlocitor puternic pentru lucrările lui Dumnezeu în lume.


Viziunea grupului de rugăciune : Luptători spirituali care zidesc în Duhul lucrări în locurile cereşti, mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru putere în împlinirea lucrărilor de către biserică, deconspiră planurile negative, luptă împotriva duhurilor întunericului cucerind noi teritorii pe tărâm spiritual, pentru ca victoria bisericii să fie posibilă în lumea fizică.


Funcţii ale grupei de rugăciune:


1. Zidire în Duhul. Orice lucrare a bisericii, va fi preluată de grupa de rugăciune în vederea aducerii în prezenţa lui Dumnezeu, pentru validare Maleahi 3:16. Tot ceea ce în Duhul Domnului noi ca biserică decidem, Dumnezeu ia aminte şi lucrurile se întâmplă în lumea spirituală. Realizarea lor în lumea fizică de către biserică este atunci doar o problemă de derulare în timp.


2. Mijlocire pentru putere. Un alt aspect al rugăciunii este mijlocirea. Noi nu avem resurse proprii. Depindem de Dumnezeu şi de resursele Lui, de aceea avem atâta nevoie să stăm “racordaţi” la sursa puterii. Exod 17:8-13. Victoria este asigurată de Dumnezeu atât timp cât mijlocitorii au “mâinile ridicate spre Dumnezeu”.


3. Deconspirarea planurilor negative ale oştirii întunericului. Prin Duhul Sfânt noi ca biserică, avem acces la planurile rele ale diavolului şi supuşilor lui. În 2 Corinteni 2:11, vedem că biserica, prin Duhul Sfânt are cunoştinţă de planurile rele ale diavolului şi poate să le prevină.


4. Defrişarea spirituală a terenului de cucerit. Efeseni 6:12 Vedem această practică în diverse situaţii, când Isus şi oamenii credinţei aveau diverse lupte de dat, petreceau timp în rugăciune.


Când grupul oamenilor rugăciunii aduc cererile bisericii înaintea lui Dumnezeu într-un asemenea mod, Împărăția lui Dumnezeu coboară în mijlocul oamenilor.