Celebrare


Imaginea de dorit a acestor întâlniri este poporul lui Dumnezeu ca biserică locală, adunat împreună, sărbătorind victoria lui Dumnezeu asupra Diavolului şi punctarea victoriilor specifice momentului. Punctul focal al acestor întâlniri este Dumnezeu pe care Îl glorificăm, şi din partea căruia ascultăm voia lui Dumnezeu pentru noi astăzi, descoperită nouă prin Duhul Sfânt, în timpul de laudă şi închinare şi în timpul de predică.

Rugăciune


Rugăciunea este calea prin care noi comunicăm cu Dumnezeu. Noi spunem lui Dumnezeu dorințele noastre iar El ne comunică voia Lui, pentru a ne transforma. Rugăciunea este supunerea voii noastre, voinței Lui pentru noi. A te ruga înseamnă a dori să te schimbi în ceea ce Dumnezeu dorește să devii. Dumnezeu așteaptă rugăciunile noastre pentru a declanșa puterea cerului în viața noastră.

Grupe de casă


Aceste grupuri sănătoase trebuie să îndeplinească cel puţin şapte funcţii cheie, care se găsesc în Fapte 2:42-47.


Scopul acestor grupe este dezvoltarea relaţiilor corecte din punct de vedere creştin – cu membrii grupei şi cu ne credincioşii, astfel încât în urma acestor relaţii să existe creştere spirituală personală şi multiplicare în cadrul grupei, iar în final divizarea grupei.

Adolescenți

Fiecare grupă de vârstă are particularitățile ei; are nevoi specifice etapei de dezvoltare în care se află. Adolescența, de departe, este una din cele mai provocatoare etape. Întrebările despre cine sunt și încotro mă îndrept sunt întrebări vitale ale perioadei acesteia.

Școala Duminicală


Școala duminicală este locul in care copii bisericii Eclesia împreună cu prietenii lor se întâlnesc duminică de duminică pentru a parcurge împreună cu liderii lor lecții și activități biblice pregătire special pentru vârsta lor.

Evenimente

Evenimentele Eclesiei coagulează de fiecare dată bucuria comunității în jurul unei teme de interes. Ele oferă un subiect de reflecție fiecărui participant. Punctul central al acestor teme este reverberat în inima fiecărui privitor, ascultător. Valențele aduse sunt de fiecare dată proaspete sufletului uman. Duhul prinde viață. Și mișcarea ia forme concrete.

Misiune

Faptele Apostolilor 1:8…

” voi veți primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și pînă la marginile pămîntului.”

 

Eclesia copiilor

Viziune : Evanghelizarea copiilor prin metode si forme specifice vârstei lor.

Motto : “Lăsaţi copilaşii să vină la Isus şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” conform : Matei 19:14.

Scop : Sădirea in inima copiilor a principiilor Împărătiei lui Dumnezeu şi a neprihanirii Lui.

Coordonator proiect : Prezbiter Deak Istvan

Tabere

Biserica noastră organizează periodic tabere.

Taberele sunt specifice vârstelor, respectiv: tabere pentru întreaga biserică, tabere pentru copii, tabere petnru adolescenți, tabere pentru familii.

Scopul taberelor este de a consolida legăturile dintre membri și de a lega relații noi cu prietenii pe care îi invităm alături de noi. În aceste tabere reușim să ne apropiem mai mult și de cuvântul și inima lui Dumnezeu.

Părtășie FBCAR

Eclesia face parte din

Federația Bisericilor Creștine Autonome Romania.

Ucenicie

Ucenicia creștină nu este opțională. Marea Poruncă a Domnului nostru Isus Hristos este „Faceți ucenici din toate neamurile…”. 

Consiliere

 

Fiecare om are o poveste de viață personală, scrisă de Mâna Creatorului. Dar pe parcursul fiecărei povești pot apărea momente care generează teamă, incertitudine, necunoscut, nesiguranta.