Viziune

Eclesia este chemată să fie, vârf de lance, în împlinirea Marii Porunci şi Marii Trimiteri

promovând valorile scripturale prin forme noi şi relevante, autentice şi eficace,

în vederea câştigării oamenilor pentru Hristos şi echipării lor pentru slujire.

Viziune

Eclesia este chemată să fie,

vârf de lance, în împlinirea

Marii Porunci şi Marii Trimiteri

promovând valorile scripturale

prin forme noi şi relevante,

autentice şi eficace,

în vederea câştigării

oamenilor pentru Hristos

şi echipării lorpentru slujire.

Credo

Noi credem într-un singur Dumnezeu, existând etern în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul Sfânt pentru noi, oamenii, şi constituie autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi de conduită.

Noi credem că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a născut din fecioara Maria, a trăit o viaţă fără păcat, a fost crucificat şi a înviat a treia zi, iar acum şade la dreapta Tatălui unde mijloceşte pentru noi.

Noi credem că Duhul Sfânt este trimis de Dumnezeu credincioşilor pentru a-i ajuta să trăiască o viaţă după voia Lui. Credem în roadele şi manifestările darurilor Duhului Sfânt, azi în Biserică.

Noi credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultare, a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu şi poate să primească viaţa veşnică doar prin credinţa în Isus Hristos.

Noi credem într-o singură Biserică a lui Hristos, a cărei expresie locală are menirea de a-L proslăvi pe Dumnezeu, manifestându-L în relaţiile dintre membrii ei, şi de a extinde Împărăţia lui Dumnezeu prin vestirea Evangheliei.

Noi credem în revenirea Domnului Isus Hristos şi în învierea din morţi a tuturor oamenilor, fie pentru osânda veşnică, fie pentru viaţa veşnică. Iar noi, ca şi copii ai lui Dumnezeu, aşteptăm această înviere la adevărata viaţă în veacul care va veni.

Maranatha, Domnul nostru vine!

Organizare

Închinare

Slujba de celebrare

Laudă și închinare

Grupele de părtășie

Consiliere 

Părtășia cu FBCAR

Edificare

Învățătură și predică

Ucenicie creștină I și II

Școala Duminicală

Grupe de adolescenți

Multiplicare

Slujba de celebrare

Evenimente

Tabere

Misiune

 

Administrativ

Secretariat

Contabilitate

Administrație clădire

Tehnic-Audio, Video, Internet

Bibliotecă

Întrajutorare creștină

 

Lideri

Dan Virgil Titus

Pastor

Deak Istvan

Prezbiter

Chiorean Călin

Diacon

Mihai Adrian

Diacon

Șuteu Samuel

Diacon

Tăpăstău Emil

Diacon